מהות השיטה: שיטת בניית תיק ההשקעות המדורג נועדה בכדי להתאים לכל לקוח פרופיל השקעות אישי המשרת בצורה אופטימלית את מטרותיו הפיננסיות ואופיו כמשקיע.

מהי שיטת בניית תיקי ההשקעות הנהוגה כיום בגופי השקעות?

לקוח המעוניין לבנות כיום תיק השקעות יידרש לבחור אחד מתוך "מסלולי השקעה" המוצעים בפניו: תיק בעל 0% מניות, 10% מניות, 20% מניות וכו (כפי שנהוג גם בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות).

​אך, האם לקוח בן 75 שבחר "מסלול" של 20% מניות זהה ללקוח בן 40 שבחר אותו מסלול, מבחינת טווח ההשקעה? אופיו כמשקיע? וסוג האג"ח בתיק?

במה שונה בניית תיק ההשקעות בהורייזן מבניית תיק ההשקעות שהלקוח הורגל אליה?

אנו מאמינים בהורייזן ששיטה זאת של בחירת "מסלול" השקעה והשקעה ללקוח ב"תיק מודל" אינה משרתת את צרכיו האישיים של הלקוח,

לכן, פיתחנו בהורייזן את שיטת בניית תיק ההשקעות המדורג (c) – לאחר שבוחר הלקוח את מידת החשיפה למניות.

ינתן ללקוח (בעזרת ייעוץ מנהל התיקים) אפשרות לבחור את פרופיל אגרות החוב בתיק. לדוגמא: מהו אחוז האג"ח הממשלתי שיושקע בתיק? מהו אחוז האג"ח הקוצרני שיושקע בתיק? וכן פרמטרים אישיים נוספים.

כיצד מתבצעת בניית תיק ההשקעות בפועל?

במעמד החתימה על חוזה ההשקעות, נפגש הלקוח עם מנהל התיקים האישי שינהל עבורו את תיק ההשקעות.

מנהל התיקים מתכנן יחד עם הלקוח את מבנה תיק ההשקעות ואת אחוז ההשקעה בכל אפיק (אחוז נהמניות, אחוז האג"ח הקונצרני ואחוז האג"ח הממשלתי). כל זאת לאחר מחקר מעמיק על צרכי הלקוח, מטרותיו, אופיו ואופק ההשקעה.

דגש מיוחד מושם על היחס בין אחוז האג"ח הקונצרני (המשתנה ברמת הסיכון/סיכוי בין אג"ח קונצרניים שונים) לבין אחוז האג"ח הממשלתי בתיק (המהווה גורם סולידי המעניק יציבות לתיק).