דוח התעסוקה שיצא בסוף השבוע בארה"ב הראה על גידול בכמות המועסקים בכלכלה האמריקאית של 255,000 משרות שזה מעל הצפי של 180,000. זה חודש שני ברציפות ששוק העבודה האמריקאי מציג נתונים חזקים. בדוח התעסוקה הזה, ראינו גם שיפור במצב השכר השעתי, מה שלא ראינו בדוח הקודם. מה שנותן נופח חיובי לדוח זה שכן הגידול לא היה רק במספר המועסקים אף גם בשכר השעתי. עם זאת, שיעור האבטלה נותר 4.9% יחד עם גידול בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה.

הריבית לאן?

  • נתוני התעסוקה החיוביים שמצטרפים לשיפור שחל ברבעון האחרון בדוחות הכספיים של החברות מביא למצב חיובי בכלכלה האמריקאית שיכולה להיפרש מצידה להזדמנות של הנגידה האמריקאית להעלות את הריבית בחודש ספטמבר.
  • למרות הנתונים החיוביים, שוק האג"ח לא מראה סימני חולשה כך שבעצם השוק מעריך שעקב הבחירות בארה"ב והרצון שלו לבצע מהלכים כלכליים גדולים לפני הבחירות ימנעו בשלב הזה העלאת ריבית, כמו גם הורדות הריבית שקרו בשבוע האחרון בבריטניה ואוסטרליה, כך שהעלאת ריבית מוקדמת עלולה להגדיל את פערי הריבית בין ארה"ב ואירופה ובכך לחזק משמעותית את הדולר מה שעלול לפגוע בחברות היצוא האמריקאיות ובכלכלה האמריקאית שברבעון הזה חזרה להציג שוב נתונים חיוביים.

האינפלציה לאן?

בחודשים האחרונים, ראינו מספר מדדים חיוביים שנגרמו עקב התאוששות במחירי האנרגיה, וכן עקב העונתיות של חודשי הקיץ אנו צופים שמדד יולי שיתפרסם ב-15/8 יהיה חיובי אך נמוך, כ-0.1. כמו כן אנו מצפים שהמדדים הבאים יחלו להיות נמוכים ונמוכים יותר ואף שליליים עקב הירידה שחלה במחירי חבית הנפט בחודש האחרון. כמו כן ירידה צפויה במחירי התיירות, הביגוד בסוף עונה ובירידה לחודשי החורף ירידה במחירי הפירות והירקות. לאור זאת, אנו מעריכים שיש להגדיל את החשיפה באפיק השיקלי וצמצום באפיק הצמוד. הצפי שלנו לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים היא כחצי אחוז.

סיכום:

  • המצב באירופה וכן הבחירות בארה"ב יביאו לכך שכנראה לא נראה העלאת ריבית עד סוף השנה. עם זאת, כדאי לקצר את מח"מ התיק ולהשקיע המח"מ של כ-5 שנים תוך כדי המשך בחינת המצב בעיקר המצב הגיאו-פוליטי באירופה וכן נתוני האבטלה השבועיים שמתפרסמים בארה"ב.
  • מתבקש חיזוק של הרכיב השיקלי בתיקים. וצמצום האפיק הצמוד, לאור סיום עונת המדדים החיוביים.
  • לאור השיפור בדוחות הכספיים של החברות בנתוני התעסוקה החיוביים, כדאי להגדיל את החשיפה באפיק המנייתי.

איתי ליפקוביץ הינו מנכ"ל הורייזן בית השקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.