הורייזן שוקי ההון: תהליך הצטרפות קצר ופשוט

בפגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילותו של בית ההשקעות לעומק, תיחשף לאופן בו הוא מנהל את נכסי לקוחותיו, ותקבל מידע אודות קביעת מדיניות ההשקעה, העלויות והניהול השוטף של התיק.

לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר הוראות הקנייה והמכירה.

כיצד עובד ניהול ההשקעות בהורייזן?

הלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות, כאשר הניהול נעשה ע"י מנהל השקעות מקצועי ובעל ניסיון. כספי הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק עימו הוא רגיל לעבוד. להורייזן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד, כשהלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות. כלומר, את אחוז המניות המקסימאלי המותר בתיק ההשקעות וצרכים מיוחדים אחרים.

כיצד אני עוקב אחרי ניהול החשבון?

הלקוח מקבל מהורייזן דיווח חודשי, ויש לו גישה שוטפת לחשבון באמצעות סניף הבנק בו חשבונו מתנהל. עמלות פעולה ודמי משמרת שנתיים ההולכים וקטנים ככל שהיקף התיק גדל. אלו, נגבים בחלק היחסי אחת לחודש על פי היקף התיק בסוף החודש.