באפיק המנייתי, אנו עדים לתיקונים בימים האחרונים בבורסות בחו"ל ובארץ. ירידות השערים נובעות מעליה בתשואה לפדיון של האג"ח הממשלתי ל-10 שנים שהגיע בשיא לשיעור של 2.9% כפי שצפינו בסקירות קודמות, עקב סימנים המעידים על תעסוקה מלאה, עליית הסבירות להעלאת ריבית נוספת השנה ועליה בשיעור האינפלציה.

התיקונים בשווקים הם לחצים זמניים בלבד. להערכתנו גם אם תהיה עליה נוספת בריבית או בשיעור האינפלציה, הורדת שיעור המס על הפרטיים ומס החברות, והגידול במשכורות במשק האמריקאי משמעותיים הרבה יותר. הורדת המיסוי על הפרטיים מגדיל את הצריכה במשק וכך גם את ההכנסות של החברות, ובנוסף הרווחיות של החברות גם כן גדלה. גידול בהכנסות וברווחיות יגדיל את הדיבידנדים והרכישות העצמיות של החברות.

שוק האג"ח: לממש רווחים

גם באגרות החוב היו תיקונים בימים האחרונים בעיקר במח"מים הארוכים. לפני שנה בניגוד למגמת השוק, המלצנו והשקענו באגרות חוב במח"מ ארוך כשהיה פחד בשווקים להשקיע בהן וכשהשוק תמחר העלאות ריבית שבפועל לא התקיימו וכך עשינו תשואה עודפת. בכתבה האחרונה המלצנו על השקעה באג"ח במח"מ קצר ובדירוג קצר. אנו ממליצים על מימוש רווחים באג"ח עם מח"מ ארוך שמיצו את עצמן ושהתשואה לפדיון שלהן אינה משקפת את הסיכונים הקיימים בהשקעה בהן. כמובן שנבחן את האפשרות לחזור ולהשקיע בהן אם התשואות יהיו אטרקטיביות. הורדת המח"מ הכולל של ההשקעות מגנה על סיכונים של אינפלציה ועליות ריבית בארץ (למרות שבנק ישראל מוגבל ביכולת שלו לבצע העלות ריבית בשערים הנוכחיים של הדולר). כאשר המח"מ יתקצר עוד יותר ויתקרב לפדיון, השערים של אגרות החוב צפויים לעלות. כל נתוני הכלכלה חיוביים והצפי הוא לשנה חיובית בשוק המניות והשווקים לאחר סיום גל הירידות הקרובות בהמשך השנה צפויים להציג שיאים חדשים שיסתמכו על רווחים גבוהים יותר של החברות וגידול הדיבידנדים הצפוי. הירידות בשוק כעת מאותות לבנק המרכזי בארה"ב ה"פד" להיות מתון בהעלאות הריבית והנגיד החדש צפוי להתייחס אליהם.ההמלצה שלנו להשקעה באג"ח היא במח"מ בינוני קצר בין 3 ל-4 שנים עד שהמחירים באגרות החוב הארוכות יחזרו לרמות אטרקטיביות יותר ובכל מקרה לא משנה המגמה בשווקים שעובר הזמן והאגרות שאנו מחזיקים ימשיכו להתקרב לפדיון המחירים שלהם יעלו.

איתי ליפקוביץ הינו מנכ"ל הורייזן בית השקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.