תיק השקעות סולידי

כללי:

תיק סולידי למשקיעים אשר מעוניינים לבסס את תיק ההשקעות על השקעה באגרות חוב תוך שילוב של אחוז מניות מוגבל. בתיק זה, ההשקעה הינה לטווח הארוך ומתאימה למשקיע השמרן המעוניין לשמור על ערך השקעתו, אך גם רוצה חשיפה מינמילית למניות…

אסטרטגיות השקעה:

מדיניות ההשקעה בתיק מנוהל תיקבע תוך משך ומתן בין המשקיע ובין מנהל תיקים מורשה בהתאם לאופיו וצרכים האישיים של המשקיע עצמו.

תיק ההשקעות במסלול הסולידי יורכב ברובו מתמהיל של נכסים ברמת סיכון נמוכה (כדוגמת אג"ח ממשלתי ופיקדונות בנקאיים) מקצת נכסים בעלי רמת סיכון בינונית (כדוגמת אג"ח קונצרני) ומעט נכסים בעלי סיכון גבוה (כדוגמת מניות). אחוז ההשקעה בנכסים בעלי רמות סיכון הינו בהתאם להחלטת הלקוח ולחתימה על הסכם הניהול.

מסלולי השקעה לדוגמא:

  • תיק אג"ח בלי מניות.
  • עד 10% מניות.
  • עד 20% מניות.
  • עד 30% מניות.

דוגמא לתיק השקעות:

 

* מבנה תיק ההשקעות הנ"ל הינו דוגמה לשם המחשה בלבד. הרכב תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י החברה עשוי להיות שונה באופן מהותי מהדוגמא לעיל בהתאם למדיניות ההשקעה שהוסכמה עם הלקוח ובהתאם לתנאי השוק.

 

תיק השקעות דינמי

כללי:

מסלול המיועד למשקיעים המעוניינים לשלב בעיקר בין תיק אגרות חוב ובין תיק מניות. תיק זה מיועד למשקיעים לטווח ארוך הסבורים כי בשוק המניות ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקי השקעה אחרים.

אסטרטגיות השקעה:

תיק ההשקעות יורכב ברובו מתמהיל של אגרות חוב ובחלק קטן יותר המורכב ממניות. רכיב המניות בתיק יכלול מניות של חברות המובילות בתחומן ונסחרות בערך שוק הנמוך מערכן הכלכלי, וכן יכלול לעיתים, חברות בינוניות וקטנות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוהה. שיעור ההשקעה במניות יקבע על ידי המשקיע בהתאם לרמת החשיפה למניות בה הוא מעוניין.

מסלולי השקעה אפשריים:

  • עד 40% חשיפה למניות.
  • עד 50% חשיפה למניות.

תיק השקעות לדוגמה:

* מבנה תיק ההשקעות הנ"ל הינו דוגמה לשם המחשה בלבד. הרכב תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י החברה עשוי להיות שונה באופן מהותי מהדוגמא לעיל בהתאם למדיניות ההשקעה שהוסכמה עם הלקוח ובהתאם לתנאי השוק.

 

תיק השקעות אגרסיבי

כללי:

מסלול המיועד למשקיעים המעוניינים ליצור תיק השקעות אשר מאופיין ברובו ברכיב מנייתי גבוה.

תיק זה מיועד למשקיעים לטווח ארוך הסבורים כי בשוק המניות ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקי השקעה אחרים.

אסטרטגיות השקעה:

תיק השקעות בעל אחוז מנייתי גבוה דורש עבודה מתמדת של מנהלי התיקים ומחלקת האנליזה של החברה.

מטרתה של מחלקת האנליזה היא לזהות חברות בעלות איתנות פיננסית וצפי לרווחים גבוהים, הנסחרות בשוק מתחת לערכם המעורך.

מנהל התיקים נדרש להגיב במהירות לשינויים בשוק בכדי להגן על התיק במצבי שוק משתנים ולמנף תקופות של עליות בשוק.

מסלולי השקעה נפוצים:

  • עד 70% חשיפה למניות.
  • עד 100% חשיפה למניות.

** מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.