מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן מר' איתי ליפקוביץ הנו מרצה מבוקש הן בכנסים והרצאות לבנקים (הרצאות ליועצים או ללקוחות הבנקים) וכן בכנסים והרצאות שאנו עורכים לציבור הרחב.