כללי:

מסלול המיועד למשקיעים המעוניינים לשלב בעיקר בין תיק אגרות חוב ובין תיק מניות. תיק זה מיועד למשקיעים לטווח ארוך הסבורים כי בשוק המניות ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקי השקעה אחרים.

אסטרטגיות השקעה:

תיק ההשקעות יורכב ברובו מתמהיל של אגרות חוב ובחלק קטן יותר המורכב ממניות. רכיב המניות בתיק יכלול מניות של חברות המובילות בתחומן ונסחרות בערך שוק הנמוך מערכן הכלכלי, וכן יכלול לעיתים, חברות בינוניות וקטנות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוהה. שיעור ההשקעה במניות יקבע על ידי המשקיע בהתאם לרמת החשיפה למניות בה הוא מעוניין.

מסלולי השקעה אפשריים:

  • עד 40% חשיפה למניות.
  • עד 50% חשיפה למניות.

תיק השקעות לדוגמה:

* מבנה תיק ההשקעות הנ"ל הינו דוגמה לשם המחשה בלבד. הרכב תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י החברה עשוי להיות שונה באופן מהותי מהדוגמא לעיל בהתאם למדיניות ההשקעה שהוסכמה עם הלקוח ובהתאם לתנאי השוק.