כללי:

מסלול המיועד למשקיעים המעוניינים ליצור תיק השקעות אשר מאופיין ברובו ברכיב מנייתי גבוה.

תיק זה מיועד למשקיעים לטווח ארוך הסבורים כי בשוק המניות ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקי השקעה אחרים.

אסטרטגיות השקעה:

תיק השקעות בעל אחוז מנייתי גבוה דורש עבודה מתמדת של מנהלי התיקים ומחלקת האנליזה של החברה.

מטרתה של מחלקת האנליזה היא לזהות חברות בעלות איתנות פיננסית וצפי לרווחים גבוהים, הנסחרות בשוק מתחת לערכם המעורך.

מנהל התיקים נדרש להגיב במהירות לשינויים בשוק בכדי להגן על התיק במצבי שוק משתנים ולמנף תקופות של עליות בשוק.

מסלולי השקעה נפוצים:

  • עד 70% חשיפה למניות.
  • עד 100% חשיפה למניות.

** מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.